Končne in vmesne ploščice
End and partition plates
Končne ploščice nameščamo na pripadajoče vrstne sponke z namenom zaščite pred električnim udarom, kot posledico neporednega dotika delov vrstne sponke pod napetostjo. Vmesne ploščice služijo podobnemu namenu, le da še imajo dodatno funkcijo vizualne ločitve spončnih letev (določena količina vrstnih sponk v zaporedju). Posledično so zato njihove dimenzije večje.
Read more