Izolacijski pokrovi
Insulating cups
Izolacijski pokrovi se namestijo na ohišje kondenzatorja, z namenom izboljšanja izolacijskih lastnosti kondenzatorja. Proizvajamo izolacijske pokrove (z ali brez tulcev) sledečih premerov :
 • 75 mm
 • 85 mm
 • 95 mm
 • 100 mm
 • 116 mm
 • 136 mm
Insulating cups with custom features (dimensions, forms, materials, with or without special features – for example arches and holes, colors) are also available upon request.
Read more
Kondenzatorski priključni sklopi
Capacitor connection assemblies
Kondenzatorski priključni sklopi s priborom se uporabljajo za vgradnjo v nizkonapetostne kondenzatorje, večinoma z namenom kompenzacije reaktivne (jalove) moči porabnikov ter za različne druge namene (npr. kompenzacijske naprave). V nekaterih primerih jih je možno celo uporabiti kot osnovo za vgradnjo varistorjev močnejših porabnikov (npr. vetrne elektrarne). Proizvajamo nizko napetostne (do 690 Vrms) sklope pokrovov kondenzatorjev za reaktivne (jalove) moči sledečih vrednosti :
 • 15 - 30 kVAr (PRO 16)
 • 20 - 40 kVAr (PRO 25)
 • 40 - 60 KVAr (PRO 35)
and for capacitors of the following can diameters :
 • 64 mm
 • 75 mm
 • 85 mm
 • 90 mm
 • 95 mm
 • 100 mm
 • 116 mm
 • 136 mm
Možna je seveda tudi izdelava sklopov poljubnih dimenzij po želji kupca, v kolikor to dopušča sama konstrukcija sklopa (pokrov PRO s priključki). Brošura celotnega programa kondenzatorskih priključnih sklopov s priborom je na voljo here.
Read more
Praznilni upori
Discharging resistors
Praznilni upori se namestijo na priključke kondenzatorskih sklopov, z namenov zmanjšanja shranjenih el. nabojev v kondenzatorjih, saj ti lahko predstavljajo nevarnost za uporabnike (standard IEC 831 - el. napetost na priključkih kondenzatorja po pretečenih 3 minutah po odklopu iz el. omrežja, ne sme preseči 75 V). Na voljo so praznilni upori sledečih standardnih nazivnih vrednosti (el. upornost, trikot vezava, disipacija el. moči 5 – 9 W) :
 • 56 / 75 / 80 kΩ
 • 120 / 150 / 180 / 183 kΩ
 • 200 / 220 / 240 / 270 kΩ
 • 300 / 330 kΩ
 • 400 / 420 / 470 kΩ
 • 615 / 680 kΩ
 • 1000 kΩ
Discharging resistors with custom characteristics (el. resistance, el. connection, material, shape, color, length between the terminals of the resistor) and marking (single or double sided) are also available upon request.
Read more