Tokovodniki

Tokovodniki (tokovodni deli) se uporabljajo kot povezovalni el. prevodni deli med dvema oz. več priključnih točkah (el. potencialih).

Kot osnovni gradniki so prisotni v naših vrstnih sponkah ter sklopih kondenzatorskih pokrovov. Prav tako pa jih naše stranke vgrajujejo v druge naprave kot so npr. inštalacijski odklopniki, motorna zaščitna stikala, kontaktorji, bremenska stikala itd.

Možna je tudi dobava tokovodnikov poljubih oblik, dimenzij, nazivnih vrednosti presekov itd., na zahtevo stranke

Pošlji povpraševanje