SM Strojkoplast d.o.o. varovanju osebnih podatkov namenjamo posebno skrb in se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z GDPR. SM Strojkoplast d.o.o. je kot obdelovalec in upravljavec izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najboljše zaščite osebnih podatkov, ki jih poseduje. Zbiranje in obdelava sta urejena v skladu z Uredbo o splošnih podatkih o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z državno določeno in predpisano zaščito podatkov. Vendar pa lahko prenosi podatkov na internetu vsebujejo varnostne vrzeli, zato absolutna zaščita morda ni zagotovljena.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. 

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik prek sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. 

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih sm-strojkoplast.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi, ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov spletne strani SM-Strojkoplast.si